Bæjarstjórn samþykkir eldvarnastefnu Ísafjarðarbæjar

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar samþykkti tillögu að eldvarnastefnu fyrir sveitarfélagið og stofnanir þess á fundi sínum 1. október síðastliðinn. Stefnan er sett að fyrirmynd Eldvarnabandalagsins og er Merki-vektoraformliður í samstarfi aðila um að efla eldvarnir hjá stofnunum Ísafjarðarbæjar. Eldvarnastefna felur í sér að viðhalda eldvörnum og reglubundnu eldvarnaeftirliti eldvarnafulltrúa hverrar stofnunar fyrir sig þar sem hver forstöðumaður tilnefnir sinn fulltrúa og einn til vara. Markmið eldvarnastefnu sveitarfélagsins er að auka skilning og öryggi starfsmanna, skjólstæðinga og viðskiptavina á eldvörnum, með það að leiðarljósi að draga úr líkum á tjóni á rekstri og eignum. Einnig að viðhalda fjárfestingu sem liggur í eldvarnabúnaði. Eftirlit og eftirfylgni felst í eftirfarandi:

  1. Að fela eldvarnafulltrúa/eldvarnafulltrúum að framkvæma mánaðarlegt og árlegt eldvarnaeftirlit samkvæmt gátlistum og gera úrbætur í samræmi við ábendingar, sbr. reglugerð nr. 723/2017, um eldvarnir og eldvarnaeftirlit.
  2. Að greina og draga úr eldhættu í samvinnu við starfsmenn og eftir atvikum utanaðkomandi ráðgjafa.
  3. Að innleiða verklagsreglur Eldvarnabandalagsins um logavinnu. Logavinna fer ekki fram í húsnæði stofnunar nema samkvæmt logaleyfi sem byggir á verklagsreglum.
  4. Að veita starfsfólki fræðslu um grunnatriði eldvarna og brýna fyrir því að lagfæra það sem aflaga fer eða láta næsta yfirmann vita af hugsanlegum ágöllum.
  5. Að hafa ávallt í gildi rýmingaráætlun, uppfæra hana eftir þörfum og æfa reglulega, eða eigi sjaldnar en árlega.

Framkvæmd eldvarnastefnu er á ábyrgð forstöðumanns hverrar stofnunar fyrir sig. Kynna skal eldvarnastefnu fyrir starfsfólki og brýna fyrir því ábyrgð alls starfsfólks á eftirliti með eldvörnum.

Skildu eftir svar