_MG_2898

Eldvarnabandalagið gefur út verklagsreglur um logavinnu

Eldvarnabandalagið hefur gefið út verklagsreglur um logavinnu og logaleyfi sem fyrirtækjum og stofnunum er velkomið að innleiða. Markmið reglnanna er að koma á öruggu verklagi til að draga úr eldhættu vegna logavinnu/heitrar vinnu. Logavinna/heit vinna er meðal annars vinna með slípirokk, rafsuða, logsuða og önnur vinna þar sem notaður er opinn eldur, svo sem við lagningu þakpappa og viðhald á honum. Auknar eldvarnir og öryggi við logavinnu er eitt af áhersluverkefnum Eldvarnabandalagsins enda verður iðulega mikið tjón og hætta skapast þegar ekki er rétt staðið að slíkri vinnu.

Samkvæmt reglunum getur logavinna ekki farið fram nema að fengnu logaleyfi sem ábyrgðarmaður/eldvarnafulltúi og verktaki/starfsmaður staðfesta með undirskrift. Í logaleyfi eru tilgreindar þær varúðarreglur sem viðhafðar verða vegna verksins. Logaleyfi gildir ekki lengur en í einn sólarhring í senn.

Verklagsreglurnar og eyðublað fyrir logaleyfi er unnt að sækja hér:

Verklagsreglur

Logaleyfi

Skildu eftir svar