Grundarfjörður

Grundarfjarðarbær setur sér eldvarnastefnu

Bæjarráð Grundarfjarðarbæjar hefur samþykkt eldvarnastefnu Grundarfjarðarbæjar og stofnana hans en það er liður í samstarfi við Eldvarnabandalagið um að auka eldvarnir á vinnustöðum sveitarfélagsins og heimilum starfsmanna. Grundarfjarðarbær er fyrsta sveitarfélagið á Vesturlandi til að setja sér eldvarnastefnu en áður höfðu Ísafjarðarbær og Sveitarfélagið Hornafjörður samþykkt sambærilega stefnu. Stefnan felur í sér að viðhalda eldvörnum með reglubundnu eldvarnaeftirliti í stofnunum bæjarins og fræðslu fyrir starfsfólkið. Framkvæmdin er í höndum bæjarstjóra, slökkviliðsstjóra og eldvarnafulltrúa stofnana og eininga, en hver forstöðumaður tilnefnir einn fulltrúa og annan til vara.

Markmið eldvarnastefnu sveitarfélagsins er að auka skilning og öryggi starfsfólks, skjólstæðinga og viðskiptavina á eldvörnum, með það að leiðarljósi að draga úr líkum á slysum á fólki og tjóni í rekstri og á eignum. Einnig að viðhalda þeirri fjárfestingu sem liggur í eldvarnabúnaði.

Eftirlit og eftirfylgni felst í að:

  1. Fela eldvarnafulltrúa/eldvarnafulltrúum að viðhafa mánaðarlegt og árlegt eldvarnaeftirlit samkvæmt gátlistum og gera úrbætur í samræmi við ábendingar, sbr. reglugerð nr. 723/2017 um eldvarnir og eldvarnaeftirlit.
  2. Greina og draga úr eldhættu í samvinnu við starfsfólk og eftir atvikum utanaðkomandi ráðgjafa.
  3. Innleiða verklagsreglur Eldvarnabandalagsins um logavinnu. Logavinna fer ekki fram í húsnæði stofnunar nema samkvæmt logaleyfi sem byggir á verklagsreglum.
  4. Veita starfsfólki fræðslu um grunnatriði eldvarna og brýna fyrir því að lagfæra það sem aflaga fer eða láta næsta yfirmann vita af hugsanlegum ágöllum.
  5. Hafa ávallt í gildi rýmingaráætlun, uppfæra hana eftir þörfum og æfa reglulega eða eigi sjaldnar en árlega.

Framkvæmd eldvarnastefnu er á ábyrgð forstöðumanns hverrar stofnunar fyrir sig. Kynna skal eldvarnastefnu fyrir starfsfólki og brýna fyrir því ábyrgð alls starfsfólks á eftirliti með eldvörnum.

Skildu eftir svar