Sveitarfélagið Hornafjörður setur sér eldvarnastefnu

Sveitarfélagið Hornafjörður hefur sett sér og stofnunum sínum eldvarnastefnu sem miðar að því að auka skilning og öryggi starfsmanna, skjólstæðinga og viðskiptavina með það að leiðarljósi að draga úr líkum á tjóni á rekstri og eignum og viðhalda fjárfestingu sem liggur í eldvarnabúnaði. Stefnan er sett að fyrirmynd Eldvarnabandalagsins og er liður í samstarfi aðila um að auka eldvarnir hjá Sveitarfélaginu Hornafirði. Stefnan felur meðal annars í sér að viðhalda eldvörnum og reglubundnu eldvarnaeftirliti eldvarnafulltrúa hverrar stofnunar fyrir sig þar sem hver forstöðumaður tilnefnir sinn fulltrúa og einn til vara.

Framkvæmd eldvarnastefnu er á ábyrgð forstöðumanns hverrar stofnunar fyrir sig. Kynna skal eldvarnastefnu fyrir starfsfólki og brýna fyrir því ábyrgð alls starfsfólks á eftirliti með eldvörnum.

Samkvæmt eldvarnastefnu Sveitarfélagsins Hornafjarðar felst eftirlit og eftirfylgni í eftirfarandi:

  1. Að fela eldvarnafulltrúa/eldvarnafulltrúum að framkvæma mánaðarlegt og árlegt eldvarnaeftirlit samkvæmt gátlistum og gera úrbætur í samræmi við ábendingar, sbr. reglugerð nr. 723/2017 um eldvarnir og eldvarnaeftirlit.
  1. Að greina og draga úr eldhættu í samvinnu við starfsmenn og eftir atvikum utanaðkomandi ráðgjafa.
  1. Að innleiða verklagsreglur Eldvarnabandalagsins um logavinnu. Logavinna fer ekki fram í húsnæði stofnunar nema samkvæmt logaleyfi sem byggir á verklagsreglum.
  1. Að veita starfsfólki fræðslu um grunnatriði eldvarna og brýna fyrir því að lagfæra það sem aflaga fer eða láta næsta yfirmann vita af hugsanlegum ágöllum.
  1. Að hafa ávallt í gildi rýmingaráætlun, uppfæra hana eftir þörfum og æfa reglulega eða eigi sjaldnar en árlega.

Skildu eftir svar